Новости

21 Апр 17

«Повідомлення про несвоєчасне розкриття особливої інформації»

Приватне акціонерне товариство «Київський страховий дім» (код за ЄДРПОУ 25201716) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі Комісії) 20.04.2017р. 10 год. 23 хв. було розкрито особливу інформацію емітента (відомості про зміну складу посадових осіб емітента), термін подання якої встановлений законодавством 20.04.2017р. до 10год. 00хв.

При розміщенні інформації у встановлений термін 20.04.2017 о 9:49, 20.04.2017 о 10:00 на скриньку емітента прийшли повідомлення:

Адміністративні дані (інформацію) не прийнято.
ЄДРПОУ: 25201716
Поле VL-STAT обязательное для заполнения.

Відділ підтримки клієнтів повідомив, що в графах «Володіє часткою в статутному капіталі емітента у відсотках» та в графі «розмір пакета акцій емітента, який належить цій особі» шляхом проставляння знаку «дефіс», якщо особа не володіє та не має відповідно частки, розміру пакета акцій. Вказаний знак «дефіс» не був прийнятий.

Порушення встановленого часу подання виникло внаслідок технічної помилки при заповненні вказаних граф та усунуто емітентом самостійно.

Про несвоєчасне розкриття Інформації емітент повідомить акціонерів шляхом оприлюднення Інформації та відповідного повідомлення у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії протягом двох днів, але не пізніше 10.00 години третього дня після дня виявлення емітентом факту несвоєчасного розкриття.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

 

Найменування посади:

Голова правління Приватного акціонерного товариства «Київський страховий дім»
С.М. Єрмак.

Выплаты апрель - июнь 2018

С апреля по июнь включительно 2018 г. нами выплачено 7023,64 тыс. грн по 585 страховым случаям

Выплаты за Январь - Март 2018 г.

В первом квартале 2017 г. нами выплачено 6483,27 тыс. грн по 189 страховым случаям

ЩОДО РОЗПОРЯДЖЕННЯ НАЦКОМФІНПОСЛУГ