Новости

25 Июль 18

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб

Інформація згідно ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»д ля розміщення на власному веб-сайті ПрАТ «Київський страховий дім»

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення позачерговихЗагальнихзборівакціонерівПриватного акціонерного товариства «Київський страховий дім»,яківідбудуться 10серпня 2018року

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Київський страховий дім», які відбудуться 10 серпня 2018 року, а саме – станом на 19 липня 2018 року, загальна кількість акцій Товариства становить 200 000 (двісті тисяч) штук простих іменних акцій;

Выплаты апрель - июнь 2018

С апреля по июнь включительно 2018 г. нами выплачено 7023,64 тыс. грн по 585 страховым случаям

Выплаты за Январь - Март 2018 г.

В первом квартале 2017 г. нами выплачено 6483,27 тыс. грн по 189 страховым случаям

ЩОДО РОЗПОРЯДЖЕННЯ НАЦКОМФІНПОСЛУГ