Новости

08 Июль 14

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів

Приватного акціонерного товариства «Київський страховий дім »

Приватне акціонерне товариство «Київський страховий дім » (надалі - Товариство), код ЄДРПОУ: 25201716, місцезнаходження якого: 04053, м. Київ, вул. Артема, 37-41, повідомляє про проведення Позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Позачергові Загальні збори») 07 серпня 2014 року об 11 годині 00 хвилин за адресою: 04053, м. Київ, вул. Артема, 37-41, (в актовому залі Товариства).

Реєстрація акціонерів для участі у Позачергових Загальних зборах буде здійснюватися в день проведення зборів за вищевказаною адресою, початок реєстрації - о 10 годині 00 хвилин , закінчення реєстрації - о 10 годині 45 хвилин

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Позачергових Загальних зборах акціонерів, буде складений станом на 24.00 год. 04 серпня 2014 року.

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСИТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ

(ПОРЯДОК ДЕННИЙ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ):

1. Обрання Лічильної комісії Позачергових Загальних зборів Товариства.

2. Обрання Голови та секретаря Позачергових Загальних зборів Товариства.

3. Затвердження порядку (регламенту) проведення Позачергових Загальних зборів Товариства.

4. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердження Статуту Товариства в новій редакції. Надання повноважень уповноваженій особі Товариства на підписання Статуту в новій редакції.

5. Затвердження в новій редакції внутрішніх Положень Товариства: Положення про Загальні збори Товариства; Положення про Наглядову раду Товариства; Положення про Виконавчий орган Товариства; Положення про Ревізійну комісію Товариства.

6. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

 

Для реєстрації на участь у Позачергових Загальних зборах акціонер повинен мати при собі паспорт, а представник акціонера – паспорт та відповідну довіреність оформлену згідно з чинним законодавством України.

Ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Позачергових Загальних зборів, акціонери можуть у приміщенні Товариства за адресою: 04053, м. Київ, вул. Артема, 37-41, щоденно (крім суботи та неділі) з 10:00 год. до 16:00 год. (обідня перерва з 13:00 год. до 14:00 год.), а в день проведення річних загальних зборів - також у місці їх проведення. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є Бойко Микола Миколайович.

Довідки за телефоном (044) 251-12-00. »

 

Голова правління С. Єрмак

Выплаты апрель - июнь 2018

С апреля по июнь включительно 2018 г. нами выплачено 7023,64 тыс. грн по 585 страховым случаям

Выплаты за Январь - Март 2018 г.

В первом квартале 2017 г. нами выплачено 6483,27 тыс. грн по 189 страховым случаям

ЩОДО РОЗПОРЯДЖЕННЯ НАЦКОМФІНПОСЛУГ