Новости

21 Янв 19

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 16.01.19

Інформація згідно ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» для розміщення на власному веб-сайті ПрАТ «Київський страховий дім»

Станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Київський страховий дім», які відбудуться 22 січня 2019 року Станом на дату складання переліку осіб, які мають право на участь у позачергових Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Київський страховий дім», які відбудуться 22 січня 2019 року, а саме – станом на 16 січня 2019 року, загальна кількість акцій Товариства становить 200 000 (двісті тисяч) штук простих іменних акцій; загальна кількість голосуючих акцій – 200 000 (двісті тисяч) штук простих іменних акцій.

Выплаты апрель - июнь 2018

С апреля по июнь включительно 2018 г. нами выплачено 7023,64 тыс. грн по 585 страховым случаям

Выплаты за Январь - Март 2018 г.

В первом квартале 2017 г. нами выплачено 6483,27 тыс. грн по 189 страховым случаям

ЩОДО РОЗПОРЯДЖЕННЯ НАЦКОМФІНПОСЛУГ